Zdjęcia – wiosna 2016

Zdjęcia z V WKPD. Autor: Leszek Stachowski. Album dostępny po kliknięciu.