Zdjęcia – jesień 2016

Zdjęcia z rozdania nagród VI WKPD. Autor: Sławomir Lubowicki. Album dostępny po kliknięciu.

Zdjęcia z finału VI WKPD. Autor: Leszek Stachowski. Album dostępny po kliknięciu.

Zdjęcia z eliminacji VI WKPD poniżej. Autor: Tomasz Piszczelski: