Munich Helles receptura – 1. miejsce, 41 pkt, Krystian Sarna

Receptura piwa w stylu Munich Helles „Wotan” 10,5 blg. Autor: Krystian Sarna

Na 28 l piwa, przy wydajności 88% (z recyrkulacją brzeczki podczas zacierania)

Skład:
Woda: twardość 10 st. niemieckich, ph początkowe: 7,8 ,chlorki: 4mg/l, wapń: 62mg/l , magnez: 5,1 mg/l, siarczany <1,0 mg/l

Słody:
słód pilsneński Bestmaltz 5,300 kg
słód Carahell Weyermann 0,200 kg

Chmiele:
Octawia (7,8 % ὰ-kwasów) 30 g
Hersbrucker (2,0 % ὰ-kwasów) 56 g

Drożdże:
FM-30 Bohemska rapsodia

Zacieranie:
1)Infuzja 18 l wody w temp. +70 C, dodać słody i utrzymać temp. +66 C przez 45 min. Zaraz po dodaniu i wymieszaniu
śruty uruchomić recyrkulację.
2)Podgrzać zacier do +70 C i utrzymywać temp. Przez 15 min. Przeprowadzić próbę jodową, powinna dać odczyn
lekko ceglasty wskazujący na obecność „małych dekstryn”, a po zamieszaniu pipetą nie odbarwiać.
3)Podgrzać do mashoutu w +78 C utrzymać 10 min. i rozpocząć odbieranie.

Filtracja i wysładzanie:
Zawrócić około 2,5 do 3,5 l brzeczki do uzyskania vorlaufu. Wysładzać 27,5 l wody o ph 5,6 w temp. +78C. Odbierać w tempie około 15 l/h. Powinniśmy otrzymać 39,5 l brzeczki o blg 9,05

Gotowanie:
Czas łączny 60 min

Chmielenie: Octawia 55 min 30 g, Hersbrucker 5 min 56 g. Na 10 min. przed końcem gotowania dodano 3/4 tabletki Wirflocka. Ja odebrałem po gotowaniu jeszcze 2,5l brzeczki na rezerwę na nagazowanie i przyszłe startery. Pozostałe straty na odparowanie, kurczliwość temperaturową i osady ok. 9,0 l

Przygotowanie gęstwy:
Gęstwę stopniowo w ciągu ok. 36 h schładzałem do temp. zadania +8 C, aby lepiej zahartować drożdże, dalej natleniając mieszadłem magnetycznym.

Fermentacja:
Burzliwa: 8 dni w temp.+8,0 C do +9,0 C , dekantacja na cichą
Cicha: 10 dni łącznie ,z czego w temp. +10,0 C pierwsze 5 dni i w +13,0 C 5 dni przerwy dwuacetylowej.
Dekantacja i dalsze lagerowanie 21 dni w temp. 0,0 C do + 1,0 C.

Rozlew i nagazowanie:
Na rozlewie nagazowano piwo odfermentowane do 2,5 blg, z rezerwy brzeczki do poziomu 2,4 vol.CO2