Grand Prix 2018 – Hoppy Grodziskie, 44,5 pkt, Marek Kawecki

Marek Kawecki – Grand Prix 2018 – VIII Warszawski KPD 2018 im. Wojtka Trześniowskiego

Receptura na piwo w kategorii Hoppy Grodziskie

Zacieranie: sterowane temperaturowo
Fermentacja: górna
Zawartość ekstraktu: 8* BLG
IBU 20

Brzeczka nastawna: 16,5 litra

Woda:
Źródlana Saguaro.

Słody:
Słód pszeniczny wędzony dębem Viking Malt 85% 1,5kg
Słód pszeniczny jasny Viking Malt 15% 0,26kg

Chmiele:
Chmiel Mosaic granulat 29g
Chmiel Liberty granulat 30g

Drożdże: Drożdże Fermentis Safale US-05 gęstwa

Inne dodatki: Karuk 5 ml

Zacieranie: Przerwa zakwaszająca 38*-39*C – 50 minut
Przerwa beta glukanowa 51*C – 20 minut
Przerwa maltozowa 66*C – 30 minut
Przerwa dekstrynująca 72*C – 15 minut

Wygrzew: 78*C – 10 minut

Czas gotowania: 75 minut

Chmielenie: Mosaic 8g – 60 minut
Liberty 20g – 20 minut
Liberty 10g + Mosaic 10g – 5 minut
Mosaic 11g – fermentacja cicha 8 dni

Fermentacja: Po schłodzeniu brzeczki do 22*C zadano gęstwę US-05.
Fermentacja burzliwa 8 dni w temperaturze 18*-20*C Stopień odfermentowania 2* BLG
Fermentacja cicha 8 dni w temperaturze 18*-20*C.

Klarowanie karukiem 5 ml na 11,5l.
Stopień odfermentowania 1* BLG

Rozlew: Zabutelkowano 11,5 litra piwa z dodatkiem glukozy do refermentacji.
Stopień nagazowania 3.0 vol.