Dry Stout – 2. miejsce, 37,4 pkt, Mikołaj Pieczyński

Receptura Dry stout. Autor: Mikołaj Pieczyński

Warka 25 L – 11BLG

Zasyp:

2,50 kg Soufflet Pale Ale
1,30 kg Munich I (Weyermann)
0,50 kg Oats, Flaked (2,0 EBC)
0,15 kg Carafa I (Weyermann)
0,15 kg Carafa II (Weyermann)
0,15 kg Chocolate Wheat (Weyermann)
0,05 kg Barwiący (black)
0,05 kg Jęczmień prażony

Zacieranie infuzyjne w 66 C 60 min,
wygrzew 78C 10min – słody barwiący i jęczmień prażony tylko na wygrzew

Wysładzanie do otrzymania ok 30 L brzeczki.

Gotowanie 60 min

Chmielenie:
20,00 g East Kent Goldings (EKG) [5,80 %] – Gotowanie 60,0 min
20,00 g Fuggles [5,90 %] – Gotowanie 60,0 min
20,00 g East Kent Goldings (EKG) [5,80 %] – Gotowanie 30,0 min
20,00 g Fuggles [5,90 %] – Gotowanie 30,0 min
8,0 g East Kent Goldings (EKG) [5,80 %] – Gotowanie 5,0 min
8,0 g Fuggles [5,90 %] – Gotowanie 5,0 min

Chłodzenie do 18 C,

Napowietrzenie i dodanie gęstwy FM-52

Fermentacja burzliwa 10 dni w zakresie 18-21 z tendencją wzrostową.
Cicha 7 dni w 18 C.